TURNIEJ W BUKOWCU- 26 MAJ 2019 ROK

Już w najbliższą niedzielę (26 maja) o godz. 8:30 
w Bukowcu rozpocznie się turniej: Wewnętrzna Liga GSP.

Wewnętrzną Ligę Gminnej Szkółki Piłkarskiej Sątopy współfinansuje Gmina Nowy Tomyśl w ramach zadania „Wyrównywanie szans dla dzieci 
i młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez profesjonalne szkolenie z zakresu piłki nożnej oraz urozmaicone współzawodnictwo sportowe”. Zadanie te finansowane jest z następujących środków: finansowy wkład własny- 61,85 %, Gmina Nowy Tomyśl- 34,68%, wkład osobowy (wolontariat)- 3,47 %.