TURNIEJ W BORUI KOŚCIELNEJ- 24 MARZEC 2019 ROK

Już w najbliższą niedzielę (24 marca) o godz. 8:30 w Borui Kościelnej rozpocznie się turniej: Wewnętrzna Liga Gminnej Szkółki Piłkarskiej.
Harmonogram dojazdów oraz godziny zbiórek na wyjazd podane zostaną w najbliższym czasie.
Wewnętrzną Ligę Gminnej Szkółki Piłkarskiej Sątopy współfinansuje Gmina Nowy Tomyśl w ramach zadania „Wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich poprzez profesjonalne szkolenie z zakresu piłki nożnej oraz urozmaicone współzawodnictwo sportowe”. Zadanie te finansowane jest z następujących środków: finansowy wkład własny- 61,85 %, Gmina Nowy Tomyśl- 34,68%, wkład osobowy (wolontariat)- 3,47 %.