Systemair Rtrd 14 (14,0A)

3300.00

Opis

Regulator transformatorowy, 5 stopniowy z ręcznym sterowaniem, z obwodem zabezpieczenia termicznego Trójfazowy (3x400V), pięciostopniowy regulator transformatorowy do regulacji wydatku wentylatorów z wbudowanym obwodem ochrony termicznej silnika z czujnikiem TK. Zadziałanie czujnika TK powoduje wyłączenie zasilania przez regulator. Wartość napięcia wyjściowego (na zaciskach U1;V1;W1) zmienia się skokowo przez przełączanie pokrętłem na czołowej ściance obudowy. Ponadto regulator wyposażony jest w dwa wyjścia sygnalizacyjne: N-L | oraz N-L / . Na wyjściu N-L | jest potencjał ~230V, jeżeli do regulatora doprowadzone jest zasilanie. Na wyjściu N-L / pojawia się potencjał ~230V jeżeli regulator pracuje. Wyjście to można użyć np. do sterownia przepustnicą, nagrzewnicą itd. Regulator ma trzy wejścia sterujące oznaczone TK-TK, FS-FS oraz RT-RT. Wejście TK-TK służy do podłączania czujnika TK silnika. Wyzwolenie TK (rozwarcie obwodu) powoduje wyłączenie regulatora. Reset regulatora wykonuje się przez wyłączenie (pokrętło ustawione na „0”) na około 10 s. Wejścia RT-RT oraz FS-FS zmostkowane przy dostawie służą do zdalnego wyłączania regulatora. Przerwanie połączenia pomiędzy zaciskami RT-RT (np. przez termostat pokojowy) czy FS-FS (np.: przez termostat przeciwzamrożeniowy) powoduje wyłączenie regulatora. Lampka na obudowie sygnalizuje pracę urządzenia. Wyłączenie regulatora (pokrętło ustawione na „0”, przerwa w obwodach RT-RT, FS-FS lub TK-TK)) powoduje odłączenie wyjść U1;V1;W1 oraz N-L /. UWAGA: N-L | pozostaje pod napięciem! Napięcia wyjściowe dla poszczególnych biegów: Bieg 1 2 3 4 5 Napięcie [V] 90 140 180 230 400 Znamionowe napięcie zasilające 3x400V, 50/60Hz.

Ceneo

Budowa i remont

Elektryka i akcesoria elektryczne

Pozostałe akcesoria elektryczne

Systemair Rtrd 14 (14,0A)

gniazdo bezpiecznikowe topikowe
, telefonika cennik kabli
, kabel htksh
, metoda tdr

yyyyy