F&F Czujnik Kolejności i zaniku Fazy CKF-B

57.52

Opis

Czujnik kolejności i zaniku fazy ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania CKF-B F&F Przeznaczenie:Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. Działanie:Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (ti. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

Ceneo

Budowa i remont

Elektryka i akcesoria elektryczne

Zabezpieczenia

Przekaźniki

F&F Czujnik Kolejności i zaniku Fazy CKF-B

starostwo w brodnicy
, pmp
, polarny
, karta 2gb
, elkabel opinie
, rejestracja dk
, nakrętka pierścień metalowy do oprawki g9

yyyyy